فارمافرنس | pharmaference

درباره فارمافرنس بیشتر بدانید

فارمافرنس مجموعه ای آموزشی می‌باشد که توسط جمعی از دانشجویان دکترای عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف آموزش ارزان و بهینه‌تر برای دانشجویان فعالیت می‌کند.

آموزش و معرفی بخش های مختلف به داروسازان آینده

همه چیز از آموزش شروع می شود.

تیم ما را بشناسید

موفقیت ما اتفاقی نیست!

دانیال مهرعلی

دانیال مهرعلی

موسس فارمافرنس

فارغ التحصیل سمپاد ، دانشجوی دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

وبینار شروع آموزش مجازی

در حال تکمیل هستم 🙂

کانال تلگرامی

در حال تکمیب