فارمافرنس | pharmaference

فارمافرنس رفرنس داروسازن کشور

همین الان وبینار بررسی فرصت‌های شغلی و انتقال تجربه در مشاغل دارویی با موضوع
دریافت کنید.

وبینار هایی متفاوت و کاربردی

هدفمند و منسجم
ارسال فایل برای مشاهده مجدد
پاسخ به سوالات در هنگام برگزاری
دریافت وبینار گذشته دریافت پکیج وبینار سال گذشته ( 1399 )

آخرین رویدادهای ما